Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

25 wrzesień 2020
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Film edukacyjny

 

 

Zapobiegaj powstawaniu śmieci

Nie pal śmieci w domu

Spot - odpady

Do pobrania
Regulamin utrzymania czystosci i porzadku w gminie Sosnicowice
Harmonogram wywozu smieci
Nowa deklaracja
Wzor deklaracji
Odpady problematyczne
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Miejsca zagospodarowania odpadow komunalnych odebranych z terenu Gminy Sosnicowice
Informacje dot podmiotu wylonionego w drodze przetargu
Harmonogram wywozu smieci 2014
Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych
Jak segregowac
Postepowanie z odpadami po 1 lipca 2013 r
Zbiorka gabarytow - Marzec 2014
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 2013 rok
Rejestr dzialalnosci regulowanej
Odbior odpadow budynki wielorodzinne 2015 r
Odpady wielkogabarytowe 2015 r
Odbior odpadow budynki jednorodzinne 2015 r
Informacja o podmiocie odbierajacym odpady komunalne
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sosnicowice za 2014r.