Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

25 wrzesień 2020
Oferta dla inwestorów

Informacje dla inwestorów

Atrakcyjność inwestycyjną Gminy Sośnicowice dla firm, które zechcą ulokować tu swój kapitał wyznaczają następujące cechy:

  • Dogodna komunikacja – dostęp do autostrady A4,
  • Możliwość zapewnienia podstawowych mediów (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa),
  • Lokalizacja na terenach czystych ekologicznie i wolnych od szkód górniczych,
  • Bliskie sąsiedztwo aglomeracji katowickiej,
  • Bliskie sąsiedztwo Gliwic – dużego ośrodka gospodarczego, naukowego, handlowego i kulturalnego,
  • Wysoki standard opieki zdrowotnej i oświaty,
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • Pracowici i sympatyczni mieszkańcy.

Terenami Inwestycyjnymi, zgodnie z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego są:

LOKALIZACJA 1 – 8ha ziemi z przeznaczeniem pod budowę osiedla budynków mieszkalnych w Sośnicowicach – Chorynskowicach,

LOKALIZACJA 2 – 13ha, teren przewidziany pod budowę kompleksu obiektów rzemieślniczych o charakterze nieuciążliwym – położony w Sośnicowicach (w pobliżu zjazdu z autostrady A4).