Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

25 październik 2020
Infrastruktura

Gmina posiada 148 km dróg oraz 35 km sieci telefonicznej. Nowa centrala w Sośnicowicach oraz podcentrala w Sierakowicach pozwalają na zaspokajanie bieżących potrzeb telekomunikacyjnych. Gmina jest w 100% zwodociągowana (długość sieci ponad 100 km). Dysponuje własnym wysypiskiem odpadów komunalnych o standardzie europejskim i pojemności zapewniającej jego funkcjonowanie przez 10 lat (możliwość rozbudowy o dalsze 7 ha). Z końcem 1998r. rozpoczęto budowę kanalizacji dla zwartej zabudowy Sośnicowic. Jedna z większych naszych firm to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Jest on właścicielem składowiska odpadów komunalnych, dysponuje nowoczesnym sprzętem do zbierania stałych oraz płynnych odpadów, administruje 66 komunalnymi budynkami mieszkalnymi na terenie gmin: Sośnicowice, Rudziniec oraz Pilchowice. ZGKiM zajmuje się również utrzymywaniem gminnych dróg i zieleni miejskiej. Dba o rozwój Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakład zarządza siecią wodociągową, zbiornikiem wyrównawczym na 1000 m3 wody oraz studnimai głębinowymi wraz ze stacjami pomp i stacjami uzdatniania. Na terenie gminy funkcjonują m.in. następujące zakłady:

 • Zakład Ceramiki Budowlanej "Jopek" - Sierakowice
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sośnicowice
 • COWGAK-Piechota - Sośnicowice
 • HYDROBUD - Sośnicowice
 • Zakład Wyrobów Metalowych "A&D" - Rachowice"
 • dwa banki
 • Trzygwiazdkowy hotel "SILVIA" - 56 miejsc noclegowych
 • "TECHROL" - Sośnicowice
 • Zajazd "Pod Platanem" z miejscami noclegowymi oraz kompleksem urządzeń rekreacyjno-sportowych
 • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddział w Sośnicowicach
 • gabinet okulistyczny, solarium, dwa zakłady ciastkarsko-piekarnicze, warsztaty naprawy samochodów, rozlewnia gazu propan-butan, firmy transportowe i handlowe (art. przemysłowe, części zamienne do maszyn i ciągników rolniczych, środki do produkcji rolnej, art.chemiczne-farby, lakiery i inne), biuro podróży, agencja ubezpieczeniowa, kilka stacji paliw, w tym z gazem propan-butan.