Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

9 sierpień 2020
Kozłów w „Sieci Najciekawszych Wsi” !
2014-11-13
Kozłów w „Sieci Najciekawszych Wsi” !

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż jedna z naszych miejscowości – Kozłów została wytypowana do udziału w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim pn. „Sieć Najciekawszych Wsi”. Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w dniu 6.11.2014r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie której ideę projektu przybliżył pomysłodawca projektu Pan Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). W konferencji inauguracyjnej projektu uczestniczyli lokalni liderzy Kozłowa z Panią Sołtys Małgorzatą Wosiek na czele, oraz Panią Gabrielą Joneczek, Stronę Urzędową reprezentowali Pan Stefan Machnik – Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz koordynator projektu w Gminie Sośnicowice – Pan Piotr Cieślok.

Projekt ma przede wszystkim ochronić i wykorzystać zasób kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych wsi w Polsce do ich rozwoju jako miejsc atrakcyjnego pobytu (turystyka soft) ponadto:

  • budować jakość życia mieszkańców tych wsi głównie w oparciu o przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych, które w równym stopniu służą mieszkańcom,
  • poprzez atrakcyjność miejsca chronić wartość nieruchomości (depopulacyjna nadpodaż - coraz liczniejsze pustostany)
  •  tworzyć wizytówkę gminy / regionu
  •  przy realizacji unikalnej strategii rozwoju dać społeczności lokalnej szczególną okazję do kooperacji krajowej a nawet międzynarodowej

Należy nadmienić, iż w pierwszej fazie projektu zostało wybranych 144 wsi z całej Polski, z których do ścisłego finału zakwalifikowały się jedynie 4 wsie z województwa śląskiego, są to: Istebna (gmina Istebna), Złoty Potok (Gmina Janów), Trzebniów (Gmina Niegowa) oraz Kozłów. Weryfikacja walorów poszczególnych wsi odbyła się pod okiem ekspertów, pod kierownictwem Pana dr inż. arch. Zbigniewa Kuriaty z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Eksperci podczas oceny zakwalifikowanych wsi zwracali uwagę na to czy posiadają one wysokie walory poznawcze, wzbudzają ciekawość, posiadają specyficzną jakość wiejskiej przestrzeni, a także czy infrastruktura pobytowa znajduje się na poziomie przewyższającym krajową przeciętność.

Fakt, iż to właśnie Kozłów jako jedna z nielicznych miejscowości województwa śląskiego, a jedyna z podregionu gliwickiego znalazła uznanie w oczach ekspertów i znalazła się w ściśle wyselekcjonowanym gronie 4 najciekawszych wsi jest ogromną nobilitacją dla całej Gminy Sośnicowice, dowodzi ogromnego potencjału jaki występuje w Kozłowie, jego architekturze, krajobrazie specyficznym i charakterystycznym, spełniającym wysokie standardy projektu, a jednocześnie jest wyzwaniem do aktywnej pracy na rzecz wykorzystania tego potencjału. W tym celu w dniach 4 i 5 grudnia br. odbędzie się wizja terenowa połączona z konsultacjami i warsztatami przygotowawczymi z ekspertami a skierowanymi do mieszkańców Kozłowa pozwalającymi na odpowiednie oszacowanie oraz wykorzystanie potencjału miejscowości, na które wszystkich mieszkańców Kozłowa gorąco zapraszamy.

Galeria z konferencji inauguracyjnej projekt

«powrót