Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

10 kwiecień 2020
Obowiązek oznaczenia nieruchomości zabudowanej
2013-8-14
Obowiązek oznaczenia nieruchomości zabudowanej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012.125) w związku z art.47a, ust.1,pkt.1, ust.6 oraz art.47b ust.1,i 4 ustawy z dnia 17 maja Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287) Urząd Miejski w Sośnicowicach przypomina o obowiązku umieszczania w miejscu widocznym na nieruchomości, tablicy z nadanym numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu  tabliczki z numerem podlega karze grzywny do 250 zł. zgodnie z art. 64 ust. 1 kodeksu wykroczeń.

Firma Remondis, która zajmuje się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Sośnicowice, zwraca się z prośbą o oznaczenie pojemników na odpady numerem domu.

«powrót