Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

4 kwiecień 2020
Deklaracje - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi !
2013-4-15
Deklaracje - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi !

Szanowni mieszkańcy !

Przypominamy, że z dniem 29 marca br. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nie oznacza to jednak, iż osoby zobowiązane nie mogą złożyć ich w chwili obecnej. Wręcz przeciwnie, powinni zrobić to jak najszybciej by uniknąć, grożących za nie złożenie deklaracji, sankcji administracyjnych.

Mieszkańcy, którzy nie złożyli wymaganych deklaracji mogą w najbliższym czasie spodziewać się wezwania do złożenia deklaracji w terminie 7 dni od dnia doręczenia tegoż wezwania. Jeżeli mimo to deklaracje nie zostaną złożone, zostaną wszczęte postępowania mające na celu wydanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W takich sytuacjach będą nakładane na mieszkańców najwyższe stawki (czyli jak za odpady niesegregowane).

UWAGA !!!

Apelujemy o rzetelność danych zawartych w deklaracji. Gminy mają obowiązek sprawdzenia, skontrolowania nieruchomości w przypadku wątpliwie złożonej deklaracji. W deklaracji, w części dotyczącej liczby osób zamieszkujących stale daną nieruchomość, należy podawać faktyczną liczbę domowników, łącznie z dziećmi niezależnie od ich wieku. Osoba wypełniająca deklarację zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, ponosi odpowiedzialność za składanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

                                                                                                            Skarbnik Gminy

«powrót