Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

27 luty 2020
Podpisano umowę na dofinansowanie usuwania azbestu
2012-7-27
Podpisano umowę na dofinansowanie usuwania azbestu

W dniu 24 lipca 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały podpisane umowy na realizację zadania p.n. „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu gminy Sośnicowice”. W ramach umowy wykonany zostanie demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 28 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zdemontowanych z 12 obiektów (złożonych w pryzmach na terenie posesji stanowiących własność osób fizycznych)”. Łączna ilość odpadów azbestowych przewidywana do unieszkodliwienia w 2012r wynosi 33,54 tony. Zadanie realizowane będzie w oparciu o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Osoby uczestniczące w realizacji zadania będą korzystały ze 100% pokrycia kosztów demontażu wyrobów azbestowych z dachu, transportu na składowisko i unieszkodliwiana na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonywane będą przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AGRAF- Rafał Skórka z Rudy Śląskiej, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę cenową.

«powrót