Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

10 kwiecień 2020
"PIAPY dla mieszkańców ziemi gliwickiej"
2012-4-2

Odpowiadając na zauważone zapotrzebowanie społeczne oraz wymogi związane z nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, Gmina Sośnicowice wraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach oraz pozostałymi gminami powiatu gliwickiego zrealizowały projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Dofinansowanie na jego wdrożenie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne” Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.  Projekt polega na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu (z ang. PIAP – Public Internet Access Point) zapewniających zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym te tereny turystom powszechny i bezpieczny dostęp do sieci internetowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. W gminie Sośnicowice znajduje się 6 PIAPÓW, które zlokalizowane są w następujących miejscach:
1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, ul. Kozielska 1 – 2 stanowiska komputerowe
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielskich, ul. Wiejska 9 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rachowicach, ul. Wiejska 111 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnicy, ul. Smolnicka 11 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
5. Gminne Przedszkole w Trachach, ul. Raciborska 1 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu Małym, ul. Wiejska 19 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg

«powrót
Do pobrania
Lokalizacja PIAP-ów i szersza informacja o projekcie