O projekcie
O projekcie PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
Poniedziałek, 05. Wrzesień 2011 14:28

Projekt Nr WND-RPSL.05.01.00-064/09-01 pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków” jest podstawowym przedsięwzięciem inwestycyjnym Gminy Sośnicowice na lata 2011 – 2012.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 priorytet V środowisko działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa.

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 27 060 465,48 PLN, zaś dofinansowanie ze środków UE wyniesie 21 304 704,47 PLN co stanowi 78,73% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Rachowicach i Sierakowicach  o łącznej długości  21 618 mb oraz oczyszczalni ścieków o przepustowości  340 m3/dobę.

Projekt zakłada podłączenie 445 szt. nieruchomości (Sierakowice i Rachowice) do systemu kanalizacji do końca roku 2012.

 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości