Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

25 wrzesień 2020
Folder promujący Gminę Sośnicowice
2014-7-14
Folder promujący Gminę Sośnicowice
Protokół z przeprowadzonego postępowania. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i wydanie folderu promocyjnego Gminy Sośnicowice w zakresie historii, działalności inwestycyjnej, kultury, współpracy krajowej i zagranicznej w oparciu o zebrane materiały. czytaj więcej[...]
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44
2014-7-8
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44
WCZK w Katowicach informuje, że IMiGW - PIB CBPM w Krakowie wydało  ostrzeżenie nr 44 z dnia 08.07.2014 r. dot. wystąpienia zjawiska: silne burze z gradem. Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma. czytaj więcej[...]
Obwieszczenie Staorsty Gliwickiego z dnia 26.06.2014
2014-7-2
Obwieszczenie Staorsty Gliwickiego z dnia 26.06.2014
O przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strateginczej oceny oddziaływania na środowisko czytaj więcej[...]
Konkursu fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”
2014-6-30
Konkursu fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”
Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.   Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.   Zdjęcia nadesłane do konkursu... czytaj więcej[...]
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - Intensywne opady
2014-6-25
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - Intensywne opady
WCZK w Katowicach informuje, że IMiGW - PIB CBPM w Krakowie wydało ostrzeżenie nr 39 z dnia 25.06.2014 r. dot. wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu. Treść ostrzeżenia w załączeniu. czytaj więcej[...]
Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
2014-6-24
Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
W wyniku przedłużenia umowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina może uzyskać dofinansowanie działań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości do 50% koszto... czytaj więcej[...]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54