W związku z mniejszą niż założona w Projekcie liczbą złożonych Formularzy Zgłoszeniowych jesteśmy zobligowani do wprowadzenia zmian do Projektu.

Po zatwierdzeniu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie wprowadzonych zmian, zostanie zamieszczona informacja o dalszej realizacji Projektu.