Zgodnie z zarządzeniem, zmianie ulega termin rekrutacji uczestników Projektu.

 

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy podpisać oraz dostarczyć osobiście wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Sośnicowice, w terminie do 11 czerwca 2014r. do godz. 14.00. Formularze, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.